Tag: Em rể đóng gạch

Em rể đóng gạch nhầm chị vợ mông to và cái kết

Để mà nói thì hôm nay chị vợ có qua nhà chơi. Nhưng do làm bẩn đồ cho nên chị ấy mới lấy đồ của em gái ra mặc. Chính vì vấn đề này nên câu chuyện mới bắt đầu từ đây. Chàng trai này thì lâu lắm rồi chưa được quan hệ tì...